Oświadczenie

W związku z publikacją artykułu na temat przetwarzania mięsa ze stref zagrożonych ASF (afrykański pomór świń) Sokołów S.A. oświadcza, że do produkcji konserw wymienionych w artykule wykorzystano surowiec wolny od wirusa ASF, pochodzący z interwencyjnego wykupu świń od rolników w strefach zagrożonych ASF.

W ramach programu interwencyjnego do zakładów trafiają wyłącznie zwierzęta zdrowe, co każdorazowo, jeszcze w gospodarstwie hodowlanym, musi być potwierdzone przez lekarza weterynarii, który każdą sztukę żywca bada w kierunku obecności wirusa ASF. Nie ma możliwości, aby zakażone zwierzę trafiło do zakładu oraz zakażony surowiec został przetworzony.

Firma podjęła decyzję o zaangażowaniu się w rządowy projekt wykupu żywca z terenów zagrożonych ASF (głównie z rejonu Podlasia, które jako pierwsze odczuło skutki tego problemu), ze względu na pomoc hodowcom trzody chlewnej długotrwale współpracującym z naszą firmą.

Sokołów S.A. przykłada najwyższą wagę do jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Wszystkie produkty wprowadzone do obrotu, w tym wymienione konserwy, spełniają kryteria bezpieczeństwa określone w przepisach prawa żywnościowego, a mięso i wyroby mięsne produkowane są pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Wszystkie zwierzęta, które trafiają do zakładów Sokołów S.A. przechodzą szczegółową kontrolę weterynaryjną na wszystkich etapach produkcji. Wyróżniamy następujące etapy kontroli:

  1.  Badanie zwierząt przez lekarza weterynarii i wystawienie świadectwa zdrowia na terenie gospodarstwa.
  2.  Badanie zwierząt na etapie przyjęcia do zakładu i kontrola dokumentacji.
  3.  Bieżąca kontrola weterynaryjna zwierząt w trakcie ich pobytu w zakładzie.
  4.  Badanie tusz i ocena mięsa.

Kontrolę nad całym procesem produkcji sprawują pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej lub lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, co gwarantuje, że mięso i nasze wyroby są zgodne ze wszelkimi kryteriami prawa żywnościowego i są bezpieczne dla konsumentów.  

Marcin Bałanda
Dyrektor Spółki ds. PR i Komunikacji
„Sokołów S.A.”