Jakość
i bezpieczeństwo

Zadowolenie klienta jest stawiane przez Sokołów S.A. zawsze na pierwszym miejscu. Do priorytetów Spółki należy również:

produkowanie i dostarczanie klientom produktów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa

budowanie zaufania klientów poprzez poznawanie i spełnianie ich wymagań oraz oczekiwań

wykorzystywanie potencjału pracowników poprzez doskonalenie motywujących systemów wynagradzania i tworzenie optymalnych warunków pracy

dbanie o środowisko naturalne poprzez efektywne wykorzystywanie nośników energii i wprowadzanie energooszczędnych technologii oraz nieustanne dążenie do minimalizowania wpływu działalności Spółki na środowisko.

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez klientów, w całej firmie został wdrożony system zarządzania jakością. System ten stanowi fundament dla innych wdrożonych w zakładach Sokołowa systemów, takich jak BRC i IFS, których posiadanie stało się warunkiem współpracy z najbardziej wymagającymi naszymi odbiorcami.

Zakłady Sokołowa posiadają certyfikaty BRC i/lub IFS, które potwierdzają spełnienie najwyższego poziomu wymagań sanitarnych i technicznych, gwarantujących wytwarzanie produktów bezpiecznych i o ustalonej jakości. Potwierdzają również, że funkcjonujące w zakładach procesy produkcyjne są zaprojektowane w sposób pozwalający spełnić wymagania prawne i etyczne, także w odniesieniu do warunków pracy.