Najważniejsze informacje w związku z aktualną sytuacją

Najważniejsze informacje w związku z aktualną sytuacją

Epidemia koronawirusa postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania. W tej wyjątkowo trudnej sytuacji kluczowe jest dla nas zwiększenie bezpieczeństwa naszych pracowników oraz zapewnienie ciągłości produkcji.

Dzięki codziennemu zaangażowaniu pracowników Grupy Sokołów nasze produkty są niezmiennie dostępne dla klientów w całym kraju. Zapewnienie szczególnej ochrony wszystkim osobom zatrudnionym w naszej firmie jest dla nas zdecydowanym priorytetem. Podjęliśmy w tym celu wiele konkretnych działań.

Poinformowaliśmy naszych pracowników o istniejącym zagrożeniu i przekazaliśmy im zasady służące zachowaniu bezpieczeństwa. Stosowne informacje zamieściliśmy na plakatach umiejscowionych we wszystkich wrażliwych miejscach w każdym zakładzie produkcyjnym i jednostkach biznesowych. Rozesłaliśmy je również drogą mailową oraz zamieściliśmy w newsletterze pracowniczym. Zasady bezpieczeństwa są także regularnie wyświetlane na monitorach.

Wprowadziliśmy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami innych podmiotów, a w szczególności wjazdu na teren zarządzanych przez nas jednostek osób spoza Grupy Sokołów oraz przemieszczania się naszych pracowników pomiędzy jednostkami. Przy wszystkich wejściach oraz miejscach, gdzie występuje wzmożony ruch pracowników, zostały zamontowane dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszystkie przychodzące do firmy dokumenty , zanim trafią do obiegu, są poddawane 24-godzinnej „kwarantannie”. Wdrożyliśmy nowe procedury w systemie otwierania poszczególnych pomieszczeń – znacząco ograniczają one kontakty między pracownikami. Określiliśmy również zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem. Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej dla pracowników administracyjnych.

Zgodnie z nowymi procedurami bezpieczeństwa osoby z objawami infekcji oraz te, które miały kontakt z osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub powracającą z zagranicy, nie mają prawa wstępu na teren zakładu. Osoby te są zobowiązane do kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (numery telefonów są dostępne na plakatach informacyjnych) w celu określenia dalszego postępowania oraz do poinformowania telefonicznie bezpośredniego przełożonego. Wkrótce rozpoczniemy testowanie kamer termowizyjnych, sprawdzających temperaturę wchodzących na teren zakładu pracowników. Ten system pozwoli nam skutecznie zweryfikować, czy któryś z pracowników nie ma podwyższonej temperatury. Kierowcy mają obowiązek wypełnienia deklaracji potwierdzającej ich stan zdrowia na bramie wjazdowej, bezwzględnego stosowania się do wprowadzonych zasad i zminimalizowania kontaktu z pracownikami, a kierowcy obsługujący transport międzynarodowy mają zakaz opuszczania kabiny samochodu na terenie zakładu.

Zarząd Sokołów S.A. podjął również decyzję o tymczasowym wstrzymaniu krajowych i międzynarodowych podróży.

Na bieżąco śledzimy komunikaty wydawane przez służby sanitarno-epidemiologiczne i dostosowujemy się do wszystkich wytycznych. Jesteśmy przekonani, iż dzięki podjętym działaniom skutecznie ograniczamy zagrożenia i wzmacniamy bezpieczeństwo naszych pracowników.