Sokołów
INNOWACYJNY

Zespół Innowacyjny

Zespół innowacyjny działa od 2016 roku. Tworzą go przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych Spółki. Jego głównym celem jest tworzenie innowacyjnych produktów oraz wprowadzanie ich na rynek. W pracach zespołu uczestniczą osoby odpowiedzialne za wszystkie etapy procesu wdrażania produktów – dzięki temu stał się on łatwiejszy i krótszy, a implementacja nowych pomysłów – zdecydowanie szybsza.

Bazujemy na metodzie Design Thinking. To wieloetapowy proces, którego efektem jest implementacja rozwiązań w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Opracowujemy i testujemy prototypy, które umożliwiają szybkie uzyskanie informacji zwrotnej od klienta i ewentualne dopracowanie pomysłów. Przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne analizy produktowe.

Portfolio projektów prowadzonych przez

Zespół Innowacyjny: