Zasady
POSTĘPOWANIA
Utrzymujemy oparte

na szacunku i uczciwości relacje relacje z kolegami, społecznością i wszystkimi innymi partnerami.

Rozwijamy naszą

działalność wraz z konsumentami i klientami, działając w interesie właścicieli.

Dokładamy wszelkich

starań, by zachować najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności i jakości naszych produktów.

Podejmując wszelkie

decyzje, próbujemy wypracowywać zoptymalizowane rozwiązania.

W całym łańcuchu

wartości szanujemy prawa człowieka i prawa pracy.

W ramach całej

naszej działalności kierujemy się zasadą uczciwości i przejrzystości.

Bierzemy odpowiedzialność

za bezpieczeństwo pracy nas samych i naszych współpracowników, przyczyniając się tym samym do tworzenia dobrego środowiska pracy. 

Przestrzegamy przepisów

i regulacji we wszystkich krajach, w których działamy.