Pod skrzydłami
Sokołowa
Troska i dbałość wpisane są na stałe w nasz ekosystem.

Jesteśmy firmą, która szczególną wagę przywiązuje do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa – zarówno w kontekście naszych pracowników, jak i wyrobów, którymi dzielimy się z konsumentami. Wszystkie prowadzone przez nas działania, zmierzające do dostarczenia na półki sklepowe finalnego produktu, realizowane są zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, który obowiązuje we wszystkich naszych zakładach. System ten opiera się na uznanych międzynarodowych standardach BRC i IFS, które uwzględniają zarówno wymagania prawa żywnościowego, jak i wymagania odnoszące się do etycznych aspektów funkcjonowania firmy.

Zaangażowanie i opinie pracowników Sokołów S.A. jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo pracy

Nasi pracownicy objęci są wieloetapowymi programami szkoleń, których celem jest zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nowe osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Sokołowem, przechodzą szereg szkoleń – w tym szkolenie z zasad BHP, jak i dotyczące pracy na danym stanowisku. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych pracowników wydziału nowe osoby mogą liczyć na stałe wsparcie i wskazówki, które ułatwiają wykonywanie zadań i gwarantują ich bezpieczną realizację. Za kontrolę przyjętych w naszych zakładach zasad postępowania odpowiedzialny jest Dział Kontroli Jakości.

Pod skrzydłami Sokołowa

Jakość bez kompromisów odpowiada za pozytywne opinie klientów

Każdego dnia i na każdym etapie produkcji kontrolujemy wszystkie istotne ze względu na bezpieczeństwo żywności parametry. Weryfikacja ta odbywa się w sposób ciągły, a za jej prowadzenie odpowiedzialni są wykwalifikowani specjaliści, którzy bacznie sprawdzają temperaturę, stan sanitarny pomieszczeń, dokonują oceny jakościowej składników oraz weryfikują przestrzeganie zasad BHP i okresów czasowych na poszczególnych etapach produkcji. Dla zachowania doskonałej jakości i świeżości wyrobów, zarówno podczas wytwarzania żywności, jak i dystrybucji, wprowadziliśmy także szereg procedur, takich jak Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna, które w rygorystyczny sposób określają zasady, jakimi kierują się nasi pracownicy. Naszym atutem jest umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków z prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa żywności – dzięki rejestracji i dokumentacji poszczególnych wyników kontroli możemy stale doskonalić proces wytwarzania naszych wyrobów. Co więcej, nasze zakłady są pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, która bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Połączony system nadzoru – zewnętrzny i wewnętrzny – gwarantuje dostarczanie konsumentom wyrobów bezpiecznych i doskonałej jakości.