Dziś dla jedzenia
– jutro dla wszystkich
To, czym kierujemy się...

To, czym kierujemy się w naszej codziennej pracy, ma wpływ nie tylko na produkty, które wytwarzamy, ale i na przyszłość każdego z nas. Wybory, których dokonujemy, i cele, jakie stawiamy sobie jako organizacja, są zawsze weryfikowane pod kątem dbałości o środowisko i poszanowania wspólnego dobra – CSR jest wyznacznikiem w naszych działaniach. Stawiamy na rozwój, który oznacza doskonalenie naszych wyrobów w oparciu o rozwiązania i technologie, ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie wpływu środowisko.

Produkcja z dobrą energią

Jesteśmy firmą, która może poszczycić się jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie obiektów energetycznych dla przemysłu spożywczego w Europie. W Sokołowie Podlaskim uruchomiliśmy kondensacyjną elektrociepłownię gazową, która jednocześnie produkuje energię cieplną i elektryczną. Dzięki tej inwestycji spalanie gazu jest bardzo efektywne i proekologiczne – w ciągu zaledwie dwóch lat, dzięki pracy elektrociepłowni, ograniczyliśmy emisję gazów o ponad 36 900 ton. Warto wspomnieć, iż żaden z naszych zakładów nie wykorzystuje węgla do produkcji energii. Co więcej, stale ulepszamy infrastrukturę – przeprowadzamy termomodernizacje budynków i instalacji energetycznych oraz odzyskujemy ciepło z urządzeń produkcyjnych i systemów chłodniczych. Efektywniejsze gospodarowanie energią elektryczną w naszych zakładach to też zasługa wymiany tradycyjnego oświetlenia na ledowe. Dbając o środowisko realizujemy nie tylko podstawowe założenia CSRu, ale także działamy spójnie z przekonaniami i wartościami firmy.

Bliżej natury

Alarmujące dane dotyczące topniejących zasobów naturalnych stały się dla nas impulsem do wprowadzenia kolejnych innowacji, zmniejszających np. zużycie wody. Wśród nich znajdują się nowoczesne maszyny pakujące o zamkniętym obiegu wody czy własne myjnie samochodowe w Sokołowie i Kole, znacznie ograniczające jej zużycie. Redukujemy też ilość wykorzystywanego papieru – nasi dostawcy otrzymują wyłącznie elektroniczne faktury, korzystamy z kartonów o standardzie FSC, które posiadają pozytywne opinie w zakresie odpowiedniej gospodarki leśnej, i używamy opakowań wytworzonych np. z makulatury. By nasza działalność ingerowała w jak najmniejszym stopniu w środowisko naturalne, segregację odpadów prowadzimy już na poziomie produkcyjnym. Te dobre praktyki CSR, którymi chcemy się dziś dzielić ze współpracownikami dlatego również dbamy o to, aby naszymi partnerami były podmioty, które – tak jak Sokołów S.A. – za priorytet stawiają sobie prowadzenie biznesu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.