Sokołów Solidnym Pracodawcą Roku!

sokołow solidny pracodawca
sokołow solidny pracodawca

„Solidny Pracodawca Roku” to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym pracodawcom w Polsce. Sokołów otrzymał je już po raz trzeci, czym potwierdził swoją doskonałą pozycję jako pracodawca. Do zdobycia tego tytułu konieczne jest spełnienie wielu wymogów – takich jak przestrzeganie prawa pracy czy terminowość wypłat, ale też zapewnienie pracownikom szerokich możliwości rozwoju zawodowego.

Proces wyłonienia laureatów programu Solidny Pracodawca Roku przebiega w kilku etapach. Kapituła Konkursowa dokonuje oceny na podstawie różnorodnych czynników, obejmujących liczne obszary działania firmy. Wśród nich istotną rolę odgrywają warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP oraz prawa pracy), terminowość wypłat i warunki socjalne. Sokołów bardzo mocno dba o realizację tych wymogów, stawiając na bezpieczne środowisko pracy i stabilność zatrudnienia. Pracownicy mogą też liczyć na wiele dodatkowych benefitów.

Kryteria, których spełnienie jest konieczne do uzyskania tytułu Solidnego Pracodawcy, są jednak szersze. Obejmują one dobrze określoną ścieżkę kariery i awansu, jak również politykę rozwoju osób zatrudnionych. Sokołów nieustannie wprowadza wiele rozwiązań, narzędzi i programów, które skutecznie wspierają pracowników w zdobywaniu kolejnych kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji. W firmie realizowany jest m.in. program rozwoju przywództwa „Leadership pipeline”, obejmujący kadrę kierowniczą w grupie pracowników produkcyjnych i umysłowych. Wprowadzone narzędzie Success Factors wspomaga menadżerów i pracowników w określaniu i realizowaniu ambitnych celów. Sokołów mocno stawia na młodych, a jednym z projektów to umożliwiających jest międzynarodowy projekt dla absolwentów ze ścieżką liderską – Graduate Programme.

Zdobycie po raz kolejny tytułu Solidnego Pracodawcy Roku potwierdza, że firma funkcjonuje w sposób klarowny i rzetelny, a  podejmowane inicjatywy przynoszą założone efekty.