Sokołów i Gzella Razem

Sokołów i Gzella Razem. Pozytywna decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Informujemy, że w dniu 23.03.2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie spółek Gzella Osie, Gzella Poland, Gzella Net oraz Gzella Logistic przez spółkę Sokołów S.A. Poniżej znajduje się pełna treść decyzji Prezesa UOKIK-u.