Oświadczenie w sprawie zawartości azotanów i azotynów w produktach

Oświadczamy, że wszystkie produkty firmy Sokołów S.A. spełniają najwyższe kryteria jakości i bezpieczeństwa określone w przepisach prawa żywnościowego.  

Cały proces produkcyjny podlega stałemu nadzorowi i kontroli ze strony odpowiednich instytucji:

• Inspekcji Weterynaryjnej - weryfikującej na każdym etapie procesu produkcyjnego parametry związane z bezpieczeństwem zarówno biologicznym jak i chemicznym

• WIJHARS - kontrolującej produkty pod kątem prawidłowości oznakowania oraz składu produktów (w tym ilości azotanów i azotynów, których poziom jest limitowany prawem).

• Państwowej Inspekcji Handlowej – kontrolującej produkty oferowane w sprzedaży detalicznej  pod kątem prawidłowości ich oznakowania i składu chemicznego.

Zapewniamy, że prowadzone w niezależnych, akredytowanych laboratoriach regularne i cykliczne badania próbek mięsa i produktów (zlecane przez wyżej wymienione inspekcje oraz zakłady należące do Grupy Sokołów S.A.) potwierdzają, że poziom azotanów i azotynów jest w nich znacząco niższy od przyjętych norm w prawie żywnościowym. Sokołów S.A. w skali roku przeprowadza ok. 120 000 badań laboratoryjnych (chemicznych i mikrobiologicznych), czyli ok. 10 000 miesięcznie.

W nawiązaniu do pojawiających się w Internecie treści dotyczących rzekomo wysokiej zawartości azotanów w mięsie i produktach mięsnych, pragniemy podkreślić, iż zgodnie z informacją producenta urządzenia wykorzystywanego w tych materiałach, urządzenie to nie posiada żadnego certyfikatu potwierdzającego wiarygodność jego wskazań. Producenci urządzenia informują, iż uzyskany wynik nie może zastąpić ilościowej analizy chemicznej w specjalistycznym laboratorium chemicznym.

Wyników uzyskanych poprzez zastosowanie tego typu urządzenia w żaden sposób nie możemy uznać za rzetelne. Jedynym sposobem wiarygodnego określenia poziomu azotynów i azotanów w mięsie i wyrobach mięsnych jest badanie laboratoryjne w akredytowanej jednostce.

Przeprowadzone w niezależnym, akredytowanym laboratorium badania referencyjne próbek mięsa i wyrobów mięsnych z zakładów Sokołów S.A., dostępnych obecnie na rynku, potwierdziły ich pełną zgodność z wszystkimi normami prawa żywnościowego. Wyniki badań są dostępne w plikach pdf poniżej.

Chcemy też z całą mocą podkreślić, że upublicznienie nierzetelnych informacji opartych na niemiarodajnych pomiarach oraz formułowanie pod adresem naszych produktów bezpodstawnych i pomawiających zarzutów naruszenia norm prawa żywnościowego, jako działanie bezprawne, nieodpowiedzialne oraz godzące w dobre imię naszej Firmy, spotka się z podjęciem adekwatnych kroków prawnych.

Wszystkie wyroby oraz składniki używane w procesie produkcyjnym przez zakłady Sokołów S.A. są bezpieczne i zgodne z normami prawa żywnościowego, co jest potwierdzone odpowiednimi badaniami.

Antoni Gibowicz
Pełnomocnik Zarządu ds.SZJ w SOKOŁÓW S.A.
(Lekarz weterynarii/Specjalista z Zakresu Higieny Zwierząt
Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego)