System zgłaszania
nieprawidłowości


Danish Crown udostępnia system informatyczny, który umożliwia składanie poufnego zgłoszenia dotyczącego nielegalnego, nieetycznego lub niewłaściwego postępowania związanego z naszą działalnością.


Z systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą korzystać zarówno nasi pracownicy, jak i interesariusze zewnętrzni, tacy jak partnerzy biznesowi, dostawcy i klienci.

System jest obsługiwany przez niezależną stronę trzecią, co pozwala na anonimowe i poufne raportowanie w wielu językach i jest zgodne ze wszystkimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Na portalu można znaleźć więcej informacji na temat systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz złożyć zgłoszenie.

Przejdź do systemu zgłaszania nieprawidłowości Danish Crown. 

Możesz również skopiować następujący adres internetowy i wstawić go do przeglądarki: https://danishcrown.whistleblowernetwork.net