Zasady
PRZYWÓDZTWA
BĄDŹ AMBASADOREM

Jako liderzy jesteśmy zaangażowanymi zwolennikami Sokołowa w ramach Grupy Danish Crown. Budujemy relacje z interesariuszami poprzez otwarty dialog i transparentne procesy. Działamy odpowiedzialnie, ze spójnością i szacunkiem wobec wszystkich interesariuszy.

ROZWIJAJ I UPEŁNOMOCNIAJ LUDZI

Jako liderzy Sokołowa w ramach Grupy Danish Crown rozwijamy i upełnomocniamy ludzi poprzez wspieranie ich codziennego procesu uczenia. Pomagamy ludziom w rozwijaniu kompetencji, decyzyjności i odpowiedzialności, jakiej potrzebują, aby osiągać wyniki.

JESTEŚMY JEDNYM ZESPOŁEM

Jako liderzy Sokołowa w ramach Grupy Danish Crown widzimy całościowy obraz sytuacji. Rozumiemy, że poprzez wspólną pracę oraz wykorzystywanie mocnych stron różnorodnych działów i zespołów możemy w lepszy sposób spełniać oczekiwania naszych klientów i konsumentów – teraz i w przyszłości.

ZORIENTOWANI NA WYNIKI

Jako liderzy Sokołowa w ramach Grupy Danish Crown, jesteśmy zorientowani na wyniki. Działamy szybko, aby tworzyć długoterminową wartość dla całego biznesu Danish Crown, jego właścicieli, klientów i konsumentów.

RAZEM Z KONSUMENTAMI I KLIENTAMI

Jako liderzy Sokołowa w ramach Grupy Danish Crown nieustannie poszukujemy nowych sposobów, aby zdobyć serca i umysły konsumentów na całym świecie. Nasza kreatywność inspiruje i jest inspirowana przez konsumentów i bliską współpracę z klientami.