Zasady
DANISH CROWN
BĄDŹ AMBASADOREM

Jesteśmy zaangażowanymi zwolennikami Danish Crown. Budujemy relacje z interesariuszami poprzez otwarty dialog i transparentne procesy. Działamy odpowiedzialnie, ze spójnością i szacunkiem wobec wszystkich interesariuszy.

ROZWIJAJ I UPEŁNOMOCNIAJ LUDZI

Rozwijamy i upełnomocniamy ludzi poprzez wspieranie ich codziennego procesu uczenia. Pomagamy ludziom w rozwijaniu kompetencji, decyzyjności i odpowiedzialności jakiej potrzebują, aby osiągać wyniki.

JESTEŚMY JEDNYM ZESPOŁEM

Widzimy całościowy obraz sytuacji. Rozumiemy, że poprzez wspólną pracę oraz wykorzystywanie mocnych stron różnorodnych działów i zespołów możemy w lepszy sposób spełniać oczekiwania naszych klientów i konsumentów – teraz i w przyszłości.

ZORIENTOWANI NA WYNIKI

Jesteśmy zorientowani na wyniki. Działamy szybko, aby tworzyć długoterminową wartość dla całego biznesu Danish Crown, naszych właścicieli, klientów i konsumentów.

RAZEM Z KONSUMENTAMI I KLIENTAMI

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów, aby zdobyć serca i umysły konsumentów na całym świecie. Nasza kreatywność inspiruje i jest inspirowana przez konsumentów i bliską współpracę z klientami.